TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Lễ bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa – Khoa Luật ngày 15/8/2017
22/08/2017

Thứ Ba ngày 15 tháng 8 năm 2017, Phòng Tổ chức Hành Chính Đại học Công nghiệp TP.HCM đã tổ chức lễ bổ nhiệm nhân sự chức vụ Phó trưởng khoa của Khoa Luật đối với Thạc sĩ Nguyễn Thị Hải Vân.

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết