TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Xét cấp học bổng “Sinh viên vượt khó, hiếu học” năm 2020
11/11/2020

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM thông báo xét cấp học bổng “Sinh viên vượt khó, hiếu học” năm 2020

Sinh viên xem thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể tại file đính kèm

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết