TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Xét cấp học bổng “Sinh viên vượt khó hiếu học” năm 2018
17/10/2018

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên, trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM thông báo xét cấp học bổng “Sinh viên vượt khó hiếu học” năm 2018 như sau:

 • Đối tượng: Sinh viên thuộc hệ chính quy đang theo học tại ĐH Công Nghiệp Tp.HCM:
  –   Sinh viên có điểm tổng kết năm học 2017 – 2018 đạt loại Khá trở lên và không vi phạm kỷ luật.
  –   Có hoàn cảnh gia đình thuộc đối tượng xét học bổng như file PDF đính kèm
 • Hồ sơ xét học bổng:
  –   Đơn đề nghị xét cấp học bổng Vượt khó hiếu học: nhận tại Khoa hoặc tại Phòng Công tác sinh viên
  –   Các giấy tờ xác nhận của UBND thuộc đối tượng nêu trên.
 • Thời hạn:
  –   Sinh viên nộp hồ sơ xét cấp học bổng tại Khoa Luật hạn cuối ngày 10/11/2018.
  –   Khoa hoàn tất hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng, gửi về Phòng Công tác sinh viên

Tải về và Xem

n trước ngày 15/11/2018

Đơn vị liên kết