TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Xét cấp học bổng Sinh viên vượt khó hiếu học năm 2017
19/10/2017

Theo Thông báo số 160/TB-ĐHCN, nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em Học sinh Sinh viên vượt khó hiếu học; Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM thông báo xét cấp học bổng “Học sinh Sinh viên vượt khó, hiếu học” xét cho sinh viên chính quy đang theo học tại trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM.

Nguồn học bổng được trích từ Quỹ khuyến học của Nhà trường, nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm và cơ quan, đơn vị ngoài trường. Học sinh sinh viên thuộc diện xét cấp học bổng phải nộp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn để được Nhà trường xem xét.

Học sinh Sinh viên đủ điều kiệu kiện xét tuyển vui lòng đến Văn phòng khoa Luật để được hướng dẫn cụ thể

Tải về và Xem

 

 

Đơn vị liên kết