TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Tổ chức Hội thảo Định hướng nghề nghiệp ngành Luật lần I – ngày 16/12/2017
06/12/2017

Với mục đích định hướng nghề nghiệp trong tương lai về ngành Luật liên quan đến chuyên ngành đào tạo cho sinh viên và mục đích cập nhât điều chỉnh chương trình đạo tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn, căn cứ vào quyết định 2154/QĐ-ĐHCN về việc xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA và căn cứ vào phê duyệt của Hiệu trưởng, Khoa Luật thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo Định hướng nghề nghiệp Ngành Luật như sau

Thời gian:  07:30, thứ Bảy, ngày 16/12/2017

Địa điểm:   Hội trường E4, ĐH Công Nghiệp TP.HCM

Nội dung chương trình:

 • 7h30: Đón tiếp đại biểu
 • 7h45: Văn nghệ chào mừng
 • 8h15: Giới thiệu về nhà trường (Khoa nếu có)
 • 8h25: Trưởng khoa khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời
 • 8h30: Ban giám hiệu phát biểu
 • 8h35: Hỏi đáp định hướng nghề luật
 • 10h00: Giải lao 15 phút – văn nghệ giữa giờ.
 • 10h15: Tiếp tục chương trình
 • 11h30: Kết thúc – Ban tổ chức cám ơn khách mời

Thành phần tham dự:

 • Khách mời, đại điện các cơ quan: Tòa án, Viện kiểm sát, Luật sư, Công chúng, Thừa phát lại
 • Thành phần đại diện nhà trường:  Đại diện Ban giám hiệu, Đại diện Phòng Tổ chức – Hành chính, Đại diện Phòng Đào tạo, Lãnh đạo Khoa, giảng viên khoa Luật cùng toàn thế sinh viên khoa Luật khóa 12 + 13 và đại diện sinh viên các trường Đại học có đào tạo ngành Luật học

 

Đơn vị liên kết