TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Tổ chức Hội nghị Chuyên đề thứ Bảy, ngày 04/11/2017
30/10/2017

Nhằm mục đích thực hiện chủ trương của Nhà trường và khoa Luật về việc nâng cao chất lượng giảng dạy, truyền đạt cho sinh viên kiến thức về ngành luật nói chung, Hiến pháp nói riêng và thực tiễn áp dụng, Khoa Luật tổ chức Hội nghị Chuyên đề, lập diễn đàn để các giảng viên, sinh viên và chuyên gia trao đổi ý kiến, kinh nghiệm về những vấn đề liên quan đến chế độ bầu cử trong việc gắn kết với chuyên ngành Luật mà cụ thể là môn học Luật Hiến pháp

Nội dung Hội nghị

  • Nghe chuyên gia báo cáo về quy định của Hiến pháp và pháp luật về chế độ bầu cử
  • Thực tiễn áp dụng quy định về chế độ bầu cử ở Việt Nam
  • Những bài học kinh nghiệm và giải pháp để gắn kết kiến thức lý luận, thực tiễn về những vấn đề liên quan đến chế độ bầu cử trong điều kiện hiện nay.

Thành phần tham dự

  • Khách mời báo cáo chuyên đề: Nhà báo – Th.s. Chu Văn Ninh – Trưởng đại diện Văn phòng Báo Đại đoàn kết phía Nam – cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  • Đại diện Ban giám hiệu
  • Đại diện Phòng Tổ chức – Hành chính
  • Đại diện Phòng Đào tạo
  • Lãnh đạo và toàn thể giảng viên Khoa Luật
  • Toàn thể sinh viên Khoa Luật Khóa 12 và 13

Thời gian: 7:30, Thứ Bảy, ngày 04/11/2017

Địa điểm: Hội trường E4, Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Vui lòng tải file PDF Nội dung chi tiết của Hội nghị và Chương trình thực hiện Hội nghị

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết