TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Tiến độ thực hiện học phần Thực tập doanh nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
04/11/2020

Khoa Luật thông báo Tiến độ thực hiện học phần Thực tập doanh nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021

Sinh viên vui lòng tải file đính kèm 

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết