TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Thông báo: Thời gian nộp báo cáo Thực tập doanh nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp
04/03/2020

Vì tình hình chuyển biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi Covid-19, Khoa Luật học thông báo về thời gian nộp báo cáo TTDN và KLTN đối với sinh viên khóa 12 như sau:

  1. Thời gian nộp bài báo cáo học phần thực tập doanh nghiệp
  • Thời gian thực tập tại đơn vị/doanh nghiệp/ công ty là: 8 – 10 tuần
  • Thời gian nộp bài báo cáo: sau 7 tuần được tính từ thời điểm nhà trường thông báo đi học lại.

Lưu ý: Những sinh viên nào đã hoàn thành xong thời gian thực tập tại đơn vị và viết xong báo cáo trước thời hạn trên thì chủ động liên hệ và nộp bài cho giáo viên hướng dẫn.

 

  1. Thời gian nộp khóa luận tốt nghiệp
  • Giáo viên hướng dẫn sẽ nộp tên đề tài và sinh viên thực hiện về Tổ bộ môn để ra quyết định hạn chót đến hết ngày 8/3/2020. Mọi đề tài của sinh viên nộp sau thời hạn trên sẽ không được xem xét để phân công hướng dẫn trong đợt này.
  • Sinh viên nộp Khóa luận về Khoa (4 quyển + CD), hạn chót: đến hết 16h20 ngày 25/5/2020.
  • Giáo viên nộp về khoa Phiếu đánh giá của GVHD trong quá trình sinh viên viết khóa luận (theo mẫu) để khoa xem xét ra quyết định lập hội đồng chấm khóa luận, hạn chót: đến hết 16h20 ngày 1/6/2020.

Đề nghị toàn thể sinh viên K12 và giảng viên hướng dẫn nghiêm túc thực hiện theo tiến độ quy định.

Vui lòng tải file đính kèm để xem toàn bộ văn bản thông báo của lãnh đạo khoa:

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết