TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Thông báo mở lớp học lại môn Giáo dục Quốc phòng 1 & 2
08/10/2017
Trung tâm GDQP & TC tiếp tục mở lớp học lại môn GDQP 1, 2 cho sinh viên các khóa có nhu cầu học lại như sau:
Đối tượng: Sinh viên các khóa Cao đẳng 16 và Đại học 10,11,12 (chính quy và tiên tiến)
Môn học: GDQP 1 và GDQP 2
Thời gian đăng ký: 9/10 –  31/10/2017
Thời gian đóng học phí: hạn chót ngày 03/11/2017
Thời gian học: 06/11 –  30/03/2018
Nơi đăng ký: Sinh viên đăng ký trên Web trường hoặc liên hệ tại VP Trung tâm GDQP & TC – Tầng trệt nhà V
Đơn vị liên kết