TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Thời khóa biểu giảng dạy trực tuyến tháng 4 – 2020
01/04/2020

Vì tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM triển khai giảng dạy online để sinh viên có thể tiếp tục việc học tập trong giai đoạn cách ly toàn quốc. Khoa Luật cập nhật thời khóa biểu các lớp học online đối với sinh viên K12.

Vui lòng xem và tải file PDF

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết