TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Thành lập Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện sinh viên K12 K13 K14
28/03/2019

Lãnh đạo Khoa Luật quyết định thành lập Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên các khóa của Khoa Luật

Thời gian: 09h00, Thứ Sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp V2

Thành phần tham dự:
– TS Đặng Công Tráng – chủ tịch hội đồng
– ThS Trần Thị Tâm Hảo – ủy viên
– ThS Nguyễn Thị Đan Quế – ủy viên
– ThS Nguyễn Lê Thành Minh – ủy viên
– ThS Lê Văn Thắng – ủy viên
– ThS Trần Thị Ngọc Hết – ủy viên
– ThS Lê Thị Hồng Liễu – ủy viên

Ban cán sự lớp gồm các lớp trưởng và các bí thư của các lớp: DHLKT12A; DHLQT12A, DHLKT13A, DHLQT13B, DHLKT14A, DHLQT14A

 

Xem file PDF đính kèm

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết