TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Tặng sách: “Một số điểm mới của Luật Phá sản năm 2014…” cho sinh viên khoa Luật
24/08/2017

Từ ngày 23/8/2017, Trưởng Khoa Luật – Tiến sĩ Đặng Công Tráng tặng cho sinh viên khoa Luật các lớp 320 cuốn sách tài liệu tham khảo “Một số điểm mới của Luật Phá sản năm 2014 liên quan đén các quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp và các bên liên quan đến phá sản Doanh nghiệp – Hợp tác xã tại Việt Nam” với tổng giá trị hơn 12 triệu VNĐ

Thông tin tài liệu tham khảo

“Một số điểm mới của Luật Phá sản năm 2014 liên quan đén các quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp và các bên liên quan đến phá sản Doanh nghiệp – Hợp tác xã tại Việt Nam” – chủ biên TS. Đặng Công Tráng – NXB Phương Đông

Tài liệu nhằm mục đích nâng cao kiến thức về phá sản và pháp luật về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; những kinh nghiệm về giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản mà các doanh nghiệp hiện nay đang quan tâm; cũng như nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy và đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, học tập về môn học Luật Kinh doanh.

 

Đơn vị liên kết