TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Học bổng “Sinh viên vượt khó hiếu học” năm 2019
07/10/2019

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM thông báo xét cấp học bổng “Sinh viên vượt khó, hiếu học” năm 2019 như sau:

I. Quy định về xét học bổng:

Học bổng được xét cho sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM. Sinh viên thuộc diện xét cấp học bổng phải nộp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn để được xét duyệt.

II. Đối tượng, tiêu chuẩn:

 1. Sinh viên có điểm tổng kết năm học 2018-2019 tại trường đạt từ loại khá trở lên và không vi phạm kỷ luật
 2. Có hoàn cảnh gia đình thuộc các đối tượng sau
  a) Gia đình chính sách (Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Liệt sĩ; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học);
  b) Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;
  c) Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật, có khó khăn về kinh tế hoặc sinh viên thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;
  d) Sinh viên có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;
  e) Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn – đặc biệt khó khăn;
  f) Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
  g) Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

III. Hồ sơ xét học bổng: 

 • Đơn đề nghị cấp học bổng vượt khó hiếu học (tải file đính kèm)
 • Các giấy tờ xác nhận (của UBND xã) thuộc đối tượng tại mục II.

IV. Tổ chức thực hiện:

 • Sinh viên chuẩn bị hồ sơ xét học bổng và nộp cho giáo viên chủ nhiệm tổng hợp
 • Hạn chót nộp hồ sơ: 04/11/2019

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết