TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Chương trình học bổng LOTTE năm 2018
27/08/2018

Nhằm hỗ trợ sinh viên có kết quả học tập tốt và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khoa Luật thông báo Trung tâm tư vấn & hỗ trợ sinh viên ĐH Công Nghiệp Tp.HCM phối hợp với Quỹ học bổng LOTTE tổ chức CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LOTTE NĂM 2018 cho sinh viên toàn trường như sau:

 • Đối tượng: Sinh viên năm 3 & năm 4 (Khóa 12 của khoa Luật)
 • Số suất học bổng: 01 suất
 • Chuyên ngành: Không giới hạn chuyên ngành xét chọn
 • Điều kiện:
  + Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Điểm tích lũy trung bình cao hơn 2.8 (trên thang điểm 4.0) hoặc 7.0 (trên thang điểm 10).
  + Sinh viên có kết quả học tập tốt: Điểm tích lũy trung bình cao hơn 3.2 (trên thang điểm 4.0) hoặc 8.0 (trên thang điểm 10)
  + Sinh viên trong quá trình xét chọn không tham gia chương trình học bổng nào khác
  .
 • Học kỳ xét tuyển: Điểm số 01 học kỳ gần nhất
 • Trị giá học bổng: 350 USD/ suất

Hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm: (tải file đính kèm)

 • Mẫu sinh viên điền phần khai bản thân có dán hình, có chữ ký của Trưởng đơn vị (Personal record)
 • Bảng điểm 01 học kỳ gần nhất có chữ ký của Trưởng đơn vị và dấu mộc của Trường
 • Danh sách giới thiệu của trưởng đơn vị có chữ ký của trưởng đơn vị (List of qualified students)

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày thông báo đến ngày 31/8/2018

Đ biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Cô Nguyễn Thị Châu, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV
Sđt: 0983726137

 

Đơn vị liên kết