TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Báo cáo tốt nghiệp sinh viên K12 khoa Luật
20/07/2020

Từ ngày 15/7 đến ngày 17/7/2020, Khoa Luật Trường Đại học Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh tổ chức buổi Báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho hơn 150 sinh viên hệ đại học ở tất cả các chuyên ngành Luật Kinh Tế và Luật Quốc Tế khóa K12 (2016-2020).

Tại 6 hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, các bạn sinh viên đã trình bày đề tài của mình trước sự phản biện của hội đồng khoa học. Theo đánh giá của Hội đồng khoa học, nội dung và chất lượng của các đề tài năm nay cao và sát với thực tế, đảm bảo yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp đại học.

Một số hình ảnh tại lễ Báo cáo khóa luận tốt nghiệp:

 

 

 

 

Đơn vị liên kết