TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Nhân sự
Nhân sự

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
Đặng Công Tráng
Tiến sĩ
Trưởng khoa
2
Nguyễn Thị Hải Vân
ThS. Nghiên cứu sinh
Phó Trưởng khoa
3
Nguyễn Quang Đạo
Thạc sĩ
Trưởng bộ môn chuyên ngành
4
Lê Văn Thắng
Thạc sĩ
Trưởng bộ môn cơ sở ngành
5
Nguyễn Thái Bình
Thạc sĩ
Giảng viên
6
Bùi Thị Hải Đăng
Thạc sĩ
Giảng viên
7
Lương Thị Thùy Dương
Thạc sĩ
Giảng viên
8
Trần Thị Tâm Hảo
Thạc sĩ
Giảng viên
9
Trần Thị Ngọc Hết
Thạc sĩ
Giảng viên
10
Trần Thị Thúy Hằng
Thạc sĩ
Giảng viên
11
Nguyễn Thị Lệ Thủy
Thạc sĩ
Giảng viên
12
Nguyễn Thị Đan Quế
Thạc sĩ
Giảng viên
13
Nguyễn Lê Thành Minh
ThS. NCS.
Giảng viên
14
Nguyễn Thị Bảo Trọng
Thạc sĩ
Giảng viên
15
Đào Thị Nguyệt
Thạc sĩ
Giảng viên
16
Lê Thị Hồng Liễu
Thạc sĩ
Giảng viên
17
Huỳnh Minh Luân
Tiến sĩ
Giảng viên
18
Đào Nguyễn Hương Duyên
ThS. Luật sư
Giảng viên

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

TT
Họ và tên
Chức danh
Chức vụ
1
Nguyễn Thế Truyền
ThS. NCS. Luật sư
Giảng viên
2
Nguyễn Thế Hào
ThS. NCS. Luật sư
Giảng viên
3
Đinh Thị Thanh Thảo
ThS. Phó Chánh án TAND Quận Bình Thạnh
Giảng viên
4
Nguyễn Thị Huệ
ThS. Luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM
Giảng viên
5
Nguyễn Huy Hoàng
ThS. NCS. Phó Chánh án TAND Quận Gò Vấp
Giảng viên
6
Đặng Thị Tám
ThS. Thẩm phán TAND Quận Gò Vấp
Giảng viên
7
Cồ Lê Huy
ThS. Luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM
Giảng viên
8
Nguyễn Ngọc Phú
ThS. Luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM
Giảng viên
9
Đoàn Thị Lệ Hoa
ThS. Thẩm phán TAND Quận Bình Tân
Giảng viên

CHUYÊN VIÊN

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
Lê Thị Kiều Trang
Giáo vụ
Đơn vị liên kết