TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Nhân sự
Nhân sự

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
Nguyễn Thị Hải Vân
Nghiên cứu sinh
Phó Trưởng khoa
2
Nguyễn Thái Bình
Thạc sĩ
Giảng viên
3
Bùi Thị Hải Đăng
Thạc sĩ
Giảng viên
4
Lương Thị Thùy Dương
Thạc sĩ
Giảng viên
5
Trần Thị Tâm Hảo
Thạc sĩ
Giảng viên
6
Trần Thị Ngọc Hết
Thạc sĩ
Giảng viên
7
Trần Thị Thúy Hằng
Thạc sĩ
Giảng viên
8
Nguyễn Thị Lệ Thủy
Thạc sĩ
Giảng viên
9
Nguyễn Thị Đan Quế
Thạc sĩ
Giảng viên
10
Đinh Thị Hoa
Thạc sĩ
Giảng viên
11
Nguyễn Mạnh Hải
Thạc sĩ
Giảng viên
12
Nguyễn Quang Đạo
Thạc sĩ
Giảng viên
13
Lê Văn Thắng
Thạc sĩ
Giảng viên
14
Nguyễn Lê Thành Minh
Thạc sĩ
Giảng viên
15
Nguyễn Thị Bảo Trọng
Thạc sĩ
Giảng viên
16
Đào Thị Nguyệt
Thạc sĩ
Giảng viên
17
Lê Thị Hồng Liễu
Thạc sĩ
Giảng viên
18
Huỳnh Minh Luân
Tiến sĩ
Giảng viên

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

TT
Họ và tên
Chức danh
Chức vụ
1
ThS. NCS. Nguyễn Thế Truyền
Luật sư
Giảng viên
2
ThS. NCS. Nguyễn Thế Hào
Luật sư
Giảng viên
3
ThS. Đinh Thị Thanh Thảo
Luật sư
Giảng viên
4
TS. Phan Trung Hoài
Phó Chánh án Tòa án nhân dân
Giảng viên
5
ThS. Nguyễn Huy Hoàng
Chánh án Tòa án nhân dân
Giảng viên
6
Đặng Thị Tám
Thẩm phán Tòa án nhân dân
Giảng viên

CHUYÊN VIÊN

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
Lê Thị Kiều Trang
Giáo vụ
Đơn vị liên kết