TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Thực trạng và giải pháp về bán hàng đa cấp tại Việt Nam
10/08/2017

Khoa Luật vừa qua đã bảo vệ thành công Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường về Thực trạng và giải pháp về bán hàng đa cấp tại Việt Nam

Multi-Level Marketing (MLM) trên thế giới có một lịch sử gần 80 năm phát triển và có những phát triển nhất định tại Việt Nam. Mô hình kinh doanh đa cấp đang phát triển mạnh với sự phát triển của nền kinh tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Việt Nam là một thành viên tích cực và có trách nhiệm đối với hội nhập kinh tế quốc tế là một thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Diễn đàn Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương – APEC… Do đó Việt Nam tận dụng cơ hội để thu được những thành tựu lập pháp của thế giới để giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay ở đa cấp kinh doanh

Nội dung đề tài:

  • Thực trạng pháp luật Việt Nam về bán hàng đa cấp
  • Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bán hàng đa cấp

Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Đặng Công Tráng

Đơn vị liên kết