TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019
02/04/2019

Nhằm mục đích khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành năng lực tự học tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cho cuộc sống; nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm của sinh viên; nhằm mực đích tôn vinh các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Sinh viên nghiên cứu khoa học và tích cực hưởng ứng Giải thưởng năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019 như sau:

1. Đối tượng tham gia giải thưởng:
Sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét thưởng (trước ngày 30/6/2019)

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
– Thời gian nộp hồ sơ và bản điện tử: 25/5/2019 – 30/6/2019
– Tổ chức đánh giá và xét giải Vòng sơ khảo: trước ngày 20/8/2019
– Tổ chức đánh giá, xét giải Vòng chung khảo; Tổ chức lễ Tổng kết và trao giải thưởng: trước ngày 25/10/2019
– Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng đăng cai tổ chức Vòng sơ khảo, Vòng chung khảo, Lễ tổng kết, trao giải thưởng và các hoạt động liên quan

3. Yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu khoa học:
Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:
– Được Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá xếp loại xuất sắc;
– Có tính mới, có tính sáng tạo; có giá trị khoa học và thực tiễn. Ưu tiên đề tài được triển khai ứng dụng trong thực tiễn hoặc có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước;
– Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học;
– Chưa được trao bất kỳ một giải thưởng nào cấp Bộ hoặc tương đương cấp bộ trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ;
– Luận văn, đồ án tốt nghiệp của sinh viên không được gửi tham gia xét giải thưởng;
– Tổng số sinh viên tham gia thực hiện đề tài tối đa không được quá 05 người, trong đó xác định rõ 01 SV chịu trách nhiệm chính, mỗi đề tài chỉ có 01 người hướng dẫn chính.

4. Lĩnh vực xét giải:
Khoa học Xã hội: Tâm lý học, Kinh tế và kinh doanh, Khoa học giáo dục, Xã hội học, Pháp luật, Khoa học chính trị, Địa lý kinh tế và xã hội, Thông tin đại chúng và Truyền thông, Khoa học xã hội khác.
(Xem thêm thông tin ở file đính kèm)

Tải về và Xem

 

Đơn vị liên kết